top of page
91371774_2856302951071498_3838826135483842560_o.jpg

Siedziba fundacji znajduje się w Ełku.

ZARZĄD FUNDACJI

WOLONTARIUSZE

axz_edited.jpg

Anita
Zambrowska

Doktorantka Centrum

Badań Kosmicznych PAN

w Warszawie

Członek grupy marsjańskiej

CBK PAN/ZEM

adrian_ml_edited.jpg

Adrian
Smagło

Doktorant Centrum Badań

Kosmicznych PAN w Warszawie

Pracownik Obserwatorium

Astrogeodynamicznego 

w Borowcu

Aleksandra
Zajkowska

Edyta
Mitoraj

Anna
Wróblewska

Joanna
Sarnecka

CZŁONKOWIE FUNDACJI

David
Paracuello Cano

WhatsApp%20Image%202020-12-04%20at%2013.03_edited.jpg

Stażysta Europejskiej Agencji Kosmicznej  ESA - ESRIN 

we Włoszech

Robert
Marzewski

120925119_3347645281957954_1536228733754177902_n_edited.jpg

Twórca Mobilnego

Obserwatorium Astronomicznego

MOA EŁK

bottom of page